• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

Handlingar till årsmötet 28 mars har nu mejlats ut eller skickats per post till de som inte uppgett en e-postadress.
Mötet hålls på Odd Fellow, Missunnavägen, kl 18:30. Anmälan senast 20 mars som kan göras på följande sätt

mejla till; sekreterare@ostrasommarstaden.se

ring eller skicka SMS till 0703-19 66 70 eller lägg i föreningens brevlåda på kontorsstugan (mittersta brevlådan). Ange koloninummer och antal.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Medlemsnytt 2023 nr 1

MEDLEMSNYTT 2023-01

Hej alla

Kommunen kommer under våren göra inmätningar av samtliga byggnader, staket m.m. inom koloniområdet . Detta är syftet med att få ett bättre kartunderlag inom koloniområdet samt för att få en mer heltäckande primärkartdatabas inom Ystad. Detta kartunderlag kommer sedan att användas när kolonilottinnehavare beställer en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur primärkartan som underlag vid bygglovsansökningar.

Att kommunen förbättrar primärkartan medför inga kostnader för föreningen. Vid senare beställningar av nybyggnadskarta från kolonilottinnehavare tas ut en taxeavgift, men det är ingen skillnad mot hur det är idag, både för fastighetsägare och kolonilottinnehavare i hela kommunen.

Skillnaden är att kommunen kommer att kunna framställa bättre och noggrannare kartor över lotterna.

För att kommunen ska kunna utföra fältarbetet , kommer de att vistas på området mellan Januari – April, evt lite längre fram i vår.

Inmätningen av området kommer innebära att de går in på kolonilotterna. Största hänsyn kommer givetvis tas så att de inte trampar på växter m.m.

Vi har i styrelsen tagit beslut att vi öppnar den 6 April.

Under denna öppningshelg, måste där tas hänsyn till gångarnas skick.

Är gångarna våta och mjuka undvik fordonstrafik så mycket som möjligt. HÅLL HASTIGHETEN

Styrelsen

 

 

 

 

medlemsnytt (1) november 2022

MEDLEMSNYTT

Hej Alla

Nu är denna säsong slut och alla har flyttat hem.

Tiden går fort , men vi har haft en underbar tid här på koloniområdet under säsong 2022

Tänk på att städa upp både inne och ute, så vi inte under vintern får besök av icke önskvärda gäster.

Tänk även på att stänga av vattnet !!!

Från valberedningen:  2 medlemmar i styrelsen kommer att avgå efter årsmötet. Hör gärna av er om intresse finns att hjälpa till i styrelsen. Mobiltel Bosse 0709-742678. Lena 0738-064584

Vill passa på att önska Er alla

En riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses snart igen 

Hälsningar Styrelsen

Protokollet från halvårsmötet ligger under Medlemsinfo/Protokoll

2022-08-24

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

2022-04-12

Information från styrelsen

Styrelsen har konstituerat sig och Eva-Marie Jeppsson övertar posten som sekreterare efter Pia Rosdahl som valdes till ordförande.
Vid årsmötet presenterades Tina Persson som ny webbansvarig. Styrelsen har efter årsmötet diskuterat frågan och beslutade att webbansvaret bör ligga på någon i styrelsen.
Vi tackar Tina för att hon var beredd hjälpa föreningen.

Eva-Marie kommer vara parkeringsansvarig och webbansvarig.

När du swishar betalning för olika ändamål ska du skriva följande i meddelande; Koloninr, vad betalningen avser ex hyra släp, tvätt etc samt datum för ändamålet.
Tvättar du flera gånger i månaden swisha månadsvis och skriv ex. Kol XX 3 tvätt maj.

Mer information kommer framöver – så håll utkik!

Eva-Marie
Sekreterare

Medlems- möte direkt efter årsmötet avslutats den 28 mars

AGENDA FÖR FEBRUARI 2023

Vecka 4/5 Utskick av kallelse till årsmötet 2023-03-28

2023-02-14 Styrelsemöte kl 10.00
2023-02-28 Styrelsemöte kl 15.00

2023-02-26 Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhands senast denna dag.

 

 

Comments are closed.