• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

medlemsnytt (1) november 2022

MEDLEMSNYTT

Hej Alla

Nu är denna säsong slut och alla har flyttat hem.

Tiden går fort , men vi har haft en underbar tid här på koloniområdet under säsong 2022

Tänk på att städa upp både inne och ute, så vi inte under vintern får besök av icke önskvärda gäster.

Tänk även på att stänga av vattnet !!!

Från valberedningen:  2 medlemmar i styrelsen kommer att avgå efter årsmötet. Hör gärna av er om intresse finns att hjälpa till i styrelsen. Mobiltel Bosse 0709-742678. Lena 0738-064584

Vill passa på att önska Er alla

En riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses snart igen 

Hälsningar Styrelsen

Syn görs vecka 44 av parkeringsplatserna att de följer avtal och ordningsregler.

2022-10-25

PARKERINGSPLATSERNA SKA STÄDAS SENAST  SÖNDAG DEN 16 OKTOBER 2022

Vid översyn och inkomna klagomål visar det sig att en del parkeringsplatser är i behov av att rensas från ogräs och skräp.

Utifrån att parkeringsavtal började gälla från juni 2022 gäller det alla oavsett om man undertecknat avtal eller ej. Detta är ett beslut från årsmötet 2022.

Efter den 16 oktober kommer syn att göras. Den som fortfarande har en ostädad parkeringsplats kommer att få en personlig anmaning om att åtgärda detta inom 2 veckor. Därefter kommer din rätt till parkeringsplats att ifrågasättas och kan sägas upp av föreningen då den inte följer parkeringsavtalet.

Kan du själv inte ombesörja detta be någon om hjälp.

För allas trevnad se över din parkeringsplats!

Styrelsen

2022-08-29

Protokollet från halvårsmötet ligger under Medlemsinfo/Protokoll

2022-08-24

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

2022-04-12

Information från styrelsen

Styrelsen har konstituerat sig och Eva-Marie Jeppsson övertar posten som sekreterare efter Pia Rosdahl som valdes till ordförande.
Vid årsmötet presenterades Tina Persson som ny webbansvarig. Styrelsen har efter årsmötet diskuterat frågan och beslutade att webbansvaret bör ligga på någon i styrelsen.
Vi tackar Tina för att hon var beredd hjälpa föreningen.

Eva-Marie kommer vara parkeringsansvarig och webbansvarig.

När du swishar betalning för olika ändamål ska du skriva följande i meddelande; Koloninr, vad betalningen avser ex hyra släp, tvätt etc samt datum för ändamålet.
Tvättar du flera gånger i månaden swisha månadsvis och skriv ex. Kol XX 3 tvätt maj.

Mer information kommer framöver – så håll utkik!

Eva-Marie
Sekreterare

Kom ihåg att stänga vattnet innan det fryser!

AGENDA FÖR DECEMBER och JANUARI

2022-12-14 Styrelsemöte kl 18.00
2023-01-17 Styrelsemöte kl 10.00

 

 

Comments are closed.