• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Senast uppdaterad 2024-02-14

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          78
2                         141
3                          14
4                          69
5                          72
6                         138
7                         113
8                          76
9                          57
10                         7
11                          9
12                        18
13                        16
14                        22
15                        42
16                       140
17                         79
18                         15
20                         25
21                         90
22                        128
23                        125
24                         64
25                         45
26                        55
27                        48
28                        19
29                        81
30                        53
31                        37
32                        50
34                        10
35                        13
36                        67

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          7
2                          66
3                          9
4                          18
5                          16
6                          22
7                          42
8                          140
9                          15
10                        90
11                        128
12                        125
13                         64
14                         45
15                         48
16                         19
17                         53
18                        71
19                        37
20                        13
21                        50

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          67
2                          45
3                          35
4                          40
5                          32
6                          31
7                          50
8                          10

 

Comments are closed.