• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Senast uppdaterad 2022-06-02

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          78
2                         141
3                          14
4                          44
5                          69
6                          72
7                         138
8                         113
9                        76
10                        11
11                        57
12                         7
13                         9
14                        18
15                        24
16                        16
17                        22
18                        42
19                       140
20                        79
21                        15
22                        25
23                        53
24                        4
25                        90
26                       128
27                       125
28                        64
29                        45
30                        55
31                        48
32                        19
33                        81
34                        53
35                        37
36                          8
37                        50

 

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          32
2                          14
3                          44
4                          11
5                           7
6                           9
7                          18
8                          16
9                          22
10                        42
11                       140
12                        15
13                         4
14                        90
15                       128
16                       125
17                        64
18                        45
19                        48
21                        19
22                        53
23                        71
24                        37
25                        50

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          125
2                          144
3                            35
4                          138
5                           64
6                           48
7                           19
8                           62
9                           83
10                         31
11                         53
12                         71
13                         60
14                         37
15                         50
16                         102
17                          50
18                         156

 

 

 

Comments are closed.