• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Senast uppdaterad 2024-02-14

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          78
2                         141
3                          14
4                          69
5                          72
6                         138
7                          76
8                          57
9                           7
10                         9
11                        18
12                        16
13                        22
14                        42
15                       140
16                        79
17                         15
18                         25
20                         90
21                        128
22                        125
23                         64
24                         45
25                         55
26                        48
27                        19
28                        81
29                        53
30                        37
31                        50
32                        10
34                        13
35                        67

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          7
2                          66
3                          9
4                          18
5                          16
6                          22
7                          42
8                          140
9                          15
10                        90
11                        128
12                        125
13                         64
14                         45
15                         48
16                         19
17                         53
18                        71
19                        37
20                        13
21                        50

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          67
2                          45
3                          35
4                          40
5                          32
6                          31
7                          50
8                          10

 

Comments are closed.