• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Senast uppdaterad 2022-06-02

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          51
2                          78
3                         141
4                          14
5                          44
6                          69
7                          72
8                         138
9                         113
10                        76
11                        11
12                        57
13                         7
14                         9
15                        18
16                        24
17                        16
18                        22
19                        42
20                       140
21                        79
22                        15
23                        25
24                        53
25                        4
26                        90
27                       128
28                       125
29                        64
30                        45
31                        55
32                        48
33                        19
34                        81
35                        53

 

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          32
2                          14
3                          44
4                          11
5                           7
6                           9
7                          18
8                          16
9                          22
10                        42
11                       140
12                        15
13                         4
14                        90
15                       128
16                       125
17                        64
18                        45
19                        48
21                        19
22                        53
23                        71

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          158
2                          109
3                             4
4                            65
5                            90
6                          128
7                          125
8                         144
9                           35
10                        138
11                         64
12                         48
13                         19
14                         62
15                         83
16                         31
17                         53
18                         71

 

 

Comments are closed.