• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Om Östra Sommarstaden

Koloniföreningens administrativa adress:

Östra Sommarstadens koloniförening
Metallgatan 10
271 39 YSTAD
ordforande@ostrasommarstaden.se
sekreterare@ostrasommarstaden.se
kassor@ostrasommarstaden.se

Bankgiro 332-3482

Swishnummer 123 040 93 75

Organisationsnr: 848000-7627

Fastighetsbeteckning: Östra Industriområdet 2:1 (behövs vid ansökan om bygglov, ange även koloninr)

Koloniföreningens leveransadress:

Metallgatan 10
271 39 YSTAD

metallg12

Comments are closed.