• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Om Östra Sommarstaden

Koloniföreningens administrativa adress:

Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad
Metallgatan 10
271 39 YSTAD
styrelsen@ostrasommarstaden.se
Fakturor och frågor om fakturor mejlar du till kassören, se nedanstående adress.
kassor@ostrasommarstaden.se

Bankgiro 332-3482

Swishnummer 123 040 93 75

Fastighetsbeteckning: del av Östra Industriområdet 2:1 (behövs vid ansökan om bygglov, ange även koloninr)

Koloniföreningens leveransadress:

Metallgatan 10
271 39 YSTAD

metallg12

Comments are closed.