• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Agenda för året

 

 

Agenda för år 2023

Överlåtelser enligt överenskommelse, kontakta ordförande. Som regel första måndagen i månaden

Januari

2023-01-17 Styrelsemöte kl 10.00

Februari

Senast vecka 5 skickas kallelse ut till årsmötet

2023-02-14  10.00 Styrelsemöte
2023-02-26 Motionerna från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast denna dag.
2023-02-28  15.00 Styrelsemöte

Mars

2023-03-13 kl 18.00 Styrelsemöte
2023-03-28 kl 18.30 Årsmöte Lokal Odd Fellow, Missunnavägen
2023-03-28 Medlemsmöte direkt efter avslutat årsmöte

April

2023-04-03 Måndags öppet kl18-19
2022-04-06 Skärtorsdag - Öppning av kolonin för att bosätta sig för säsongen

Maj

2023-05-08 Måndagsöppet kl. 18-19. Överlåtelser enligt överenskommelse.
2023-05-09 Styrelsemöte kl 10
2023-05-29 Allmän häckklippning får påbörjas

Juni

2023-06-05 Måndags öppet kl.18-19. Överlåtelser enligt överenskommelse
2023-06-13 Styrelsemöte kl 10.00
2023-06-18 Allmän häckklippning avslutas

Juli

2023-07-03 Måndags öppet kl 18-19.  Överlåtelser enligt överenskommelse.
2023-07-11 Styrelsemöte kl 10.00

Augusti

2023-08-07 Måndags öppet kl 18-19, ev. överlåtelser
2023-08-08 Styrelsemöte kl 10.00
2023-08-13 Medlemsträff kl 16.00

 

September

2023-09-04 Måndags öppet kl 18-19 ev. överlåtelser
2023-09-07 Styrelsemöte kl 10.00

Oktober

2023-10-02 Måndagsöppet för medlemmar. Ev. överlåtelser
2023-10-10 Styrelsemöte kl 10.00
2023-10-29 Sista dagen för stadigvarande boende i sin koloni. Efter detta datum är helgboende tillåtet fram till nästa säsong 2024.

November

December

Comments are closed.