• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Agenda för året

 

 

Agenda för år 2024

Överlåtelser enligt överenskommelse, kontakta ordförande. Som regel första måndagen i månaden under säsong april-oktober
mejla; styrelsen@ostrasommarstaden.se

Januari

2024-01-14 Medlemsmöte på Odd Fellow kl 14
2024-01-22 Styrelsemöte
2024-01-29 Styrelsemöte

Februari

2024-02-27 Motioner från medlemmar ska inkomma skriftligen
till styrelsen senast detta datum

Mars

2024-03-04  Styrelsemöte
2024-03-27 kl 18.30 Årsmöte Lokal Odd Fellow, Missunnavägen 5
2024-03-28 Skärtorsdag kan bo på kolonin över påskhelgen
sedan är det öppet för säsongen till 241031

April

2024-04-01 Grindarna öppna kl 08-21 varje dag samt
säsongen öppnat för att få bo på kolonin

2024-04-08 Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

Maj

2024-05-06 Måndagsöppet kl. 18-19. Medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

2024-05-06 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

2024-05-27 Allmän häckklippning får påbörjas

Juni

2024-06-03 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

2024-06-05 Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse.

2024-06-16 Allmän häckklippning avslutas snyggt inför midsommarhelgen

2024-06-17 Hämtning av trädgårdavfall i  säckar

2024-06-21 Midsommarfirande på gröningen vid Föreningsstugan, se anslagstavlorna - anslås i början av juni. Måste anmäla sig och en kostnad tas ut för brunch som kommer att serveras av Föreningsstugekommittén

Juli

2024-07-01 Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

2024-07-01 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

Augusti

2024-08-05 Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

2024-08-05 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

2024-08-10 Sommarfest för medlemmarna i Föreningsstugan, det är förenat med kostnad för mat som serveras. Se anslagstavlan om anmälan - kommer senare i sommar

2024-08-18 Halvårsmöte, se kallelse på anslagstavlor och hemsidan, senast 2 veckor före mötet

 

September

2024-09-02  Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

2024-09-02 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

Oktober

2024-10-07 Måndag öppet  hus kl18-19 - medlemmar kan träffa styrelseledamot för att
ställa frågor, lämna synpunkter, boka för överlåtelse

2024-10-07 Hämtning av trädgårdsavfall i säckar

2023-10-31 Sista dagen för stadigvarande boende i sin koloni. Efter detta datum
endast tillåtet för boende över veckoslut och helger, till säsongöppning 2025.

November

2024-11-01 Vattnet stängs för säsongen och öppnas åter 2025-03-15

2024-11-04 Hämtning av trädgårdssäckar

December

Comments are closed.