• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Arrendeavtal med kommunen

Arrendeavtal m kommunen 2024

Bilaga 1 kartaA

Bilaga 2 odlingsytans innehåll

Bilaga 3 gånggrindarna

Föreningen tecknade nytt avtal med Ystad kommun som gäller från 2024-03-14, det gäller i 10 år med automatiskt förlängning om det inte sägs upp 1 år före arrendetidens utgång.

I det nu gällande avtal från 2017 som föreningen har med medlemmarna anges i i punkt 2.” Om föreningens arrendeavtal med jordägaren upphör att gälla, upphör även detta avtal vid samma tidpunkt. Ändras villkoren i arrendeavtalet med jordägaren, ändras även motsvarande villkor i detta avtal.”

Ändring av arrendeavgiften stegvis höjning 

Årsavgift 2024 – 230 000 kr/år = 3 kr 70 öre/kvm
Årsavgift 2025 – 330 000 kr = 5 kr 31 öre/kvm
Årsavgift 2026 – 450 000 kr = 7 kr 25 öre/kvm
från och med 2026 justeras avgiften och följer kommunprisindex (KPI)

Comments are closed.