• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

GDPR – personuppgiftspolicy

Policy GDPR beslut 240122

GDPR information Östra Sommarstadens koloniförening

Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte tidigare PUL (personuppgiftslagen). Den nya förordningen ställer högre krav på hur personuppgifter hanteras av föreningen och ger medlemmen rätt att få information om vilka uppgifter som finns registrerade.

Föreningen har antagit policy för GDPR samt upprättat information vilka uppgifter som föreningen har. Det finns ett formulär som du medlem skriver under där du godkänner hur dina personuppgifter hanteras i föreningen. Du hittar detta formulär under fliken Blivande koloniägare

 

Comments are closed.