• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Överlåtelse

Överlåtelse av arrendeavtal
Överlåtelseregler 240408

Följande gäller när det är aktuellt att en koloni skall säljas - för säljaren och köparen/ny arrendator

Säljaren skall innan överlåtelse:
1. Meddela styrelsen att hen har för avsikt att sälja sin koloni
2. Styrelsen gör kontroll om det finns åtagande för kolonist som ska sälja, som ska vara åtgärdade innan ny medlem godkänns som ny arrendator av kolonitomten.
3. När det finns en aktuell köpare skall säljaren upplysa tilltänkt kolonist att denne lämnar in till styrelsen medlemsansökan + personbevis.
4. Styrelsen skall därefter godkänna medlemskapet och meddelar säljare om beslutet.
5. Därefter bokar vi in en tid för att överlåtelsen skall genomföras. Som regel har vi dessa möten första måndagen i månaden. Därefter kan köpet genomföras mellan säljare och köpare. Kontakta ordförande för tidbokning.

Följande gäller för säljaren (den som överlåter sitt kontrakt):
1. Säljaren överlämnar sitt arrendekontrakt till ny kolonist och fjärrkontroller till körgrinden.
2. Om någon nyckel/fjärrkontroll saknas skall denna ersättas enl. gällande pris.
3. Nycklar till gånggrindarna lämnas till styrelsen för att utkvitteras.
4. Erlägga en utträdesavgift om 300 kr (administrationskostnad), det går bra att göra inbetalning via swish1230409375 eller vårt bankgiro 332-3482, skriv i meddelande att det gäller överlåtelse och koloninummer.

Följande gäller för köparen (den som övertar ett arrendekontrakt):
Ansvar att göra kontroller hos kommunen om det finns specifika krav för att uppföra eller riva byggnader på den aktuella kolonitomten. Läst igenom stadgar och ordningsföreskrifter och vara införstådd med att det är ett koloniträdgårdsområde som arrenderas i syfte för trädgårdsodling.
1. Vid överlåtelsemötet upprättas en överlåtelsehandling samt går vi igenom föreningens stadgar och regler.
2. Erlägga en inträdesavgift om 500 kronor (administrationskostnad), det går bra att göra inbetalning via swish  eller på vårt bankgiro 332-3482, skriv i meddelande att det gäller ny medlem, namn och koloninummer.
3. Kvittera ut nycklar till grindar och toalettbyggnader Fundera på om man vill sätta upp sig för en parkeringsplats inom området och om man vill bli medlem i vår bastuklubb.

Medlemsansökan finns att hämta på vår hemsida.  Medlemsansökan 2024 öppnas ny sida som kan skrivas ut.
Personbevis hämtas lämpligen på Skatteverkets hemsida/folkbokföring/personbevis, har du en e-leg/mobilt bank id kan du själv skriva ut personbeviset. Kan hämtas på Servicekontoret på Missunnavägen, Ystad.
.
Har ni frågor så kontakta gärna ordförande eller viceordförande.

2024-04-08

 

Comments are closed.