• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Överlåtelse

Följande gäller när det är aktuellt att en koloni skall säljas

Säljaren skall innan överlåtelse:
1. Meddela styrelsen att hen har för avsikt att sälja sin koloni
2. När det finns en aktuell köpare skall medlemsansökan + personbevis lämnas in till styrelsen.
3. Styrelsen skall därefter godkänna medlemskapet och meddelar säljare om beslutet.
4. Därefter bokar vi in en tid för att själva överlåtelsen skall genomföras, då upprättar vi ett arrendekontrakt med Ystad Kommun. Som regel har vi dessa möten första måndagen i månaden. Därefter kan köpet genomföras mellan säljare och köpare.

Följande gäller för säljaren (den som överlåter sitt kontrakt):
1. Säljaren återlämnar arrendekontraktet, stadgar och ordningsregler, föreningsnycklar och fjärrkontroller. Om någon nyckel/fjärrkontroll saknas skall denna ersättas enl. gällande pris.
2. Erlägga en avgift om 300 kr (administrationskostnad), det går bra att göra inbetalning på vårt bankgiro 332-3482, skriv ett meddelande att det gäller överlåtelse och koloninr.

Följande gäller för köparen (den som övertar ett arrendekontrakt):
1. Vid överlåtelsemötet går vi igenom föreningens stadgar och regler.
2. Erlägga en avgift om 500 kronor (administrationskostnad), det går bra att göra inbetalning på vårt bankgiro 332-3482, skriv ett meddelande att det gäller överlåtelse och koloninr.
3. Kvittera ut nycklar till grindar och toalettbyggnader Fundera på om man vill sätta upp sig för en parkeringsplats och om man vill bli medlem i vår bastuklubb.

Medlemsansökan finns att hämta på vår hemsida. Medlemsansökan 2021

Personbevis hämtas lämpligen på Skatteverkets hemsida/folkbokföring/personbevis, har du en e-leg/mobilt bank id kan du själv skriva ut personbeviset annars beställer du det och efter två arbetsdagar har du det i din brevlåda
.
Har ni frågor så kontakta gärna ordförande eller viceordförande/sekretera

2021-04-13/PR

Comments are closed.