• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Föreningsstugan

Föreningsstugan kan hyras för 700 kr per dygn (11.00 - 11.00). Om stugan inte är uthyrd dagen innan, kan nyckeln hämtas kvällen innan.
Bokning görs hos Kenth Eriksson, koloni 79.
Telefon 0707-342972

Betalning sätts in på Föreningens bankgiro 332-3482.
Nu finns det också möjlighet att använda sig av swish vid betalning till föreningen. Swishnumret är följande: 123 040 93 75
Ange Föreningsstugan, koloninummer och datum då stugan skall disponeras på inbetalningen.  

Nyckel hämtas och lämnas hos representant för styrelsen enligt överenskommelse. 

Stugan skall lämnas städad enligt Städning_Föreningsstugan. Städningen skall godkännas av person utsedd av styrelsen. Ej godkänd städning debiteras med 500 kronor.

Comments are closed.