• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Föreningsstugan

Bilder är inte uppdaterad

FÖRENINGSSTUGAN bokning, hyra, städning m

Ovanstående finns mer information för dig som villa hyra stugan, går att skriva ut.

Stugan kan nu bokas och kan hyras från den 17 maj. Bokas på uthyrningstelefonen 0793-496413 

Föreningsstugan kan hyras av medlem i Östra Sommarstadens koloniförening i Ystad. Medlemmen är ansvarig för att regler följs och är ansvarig att använda utrymmen i lokalen  är städade när den lämnas, ersätta för skada på inventarier och utrustning. Ska även vara städat utomhus runt stugan från fimpar, burkar, muggar etc. Kostnad för efterstädning, se nedan*)
Om något gått sönder meddela per telefon på bokningstelefonen.

Vid ankomst ska hyresgästen kolla lokalen så det inte finns skada/skador. Om du upptäcker något skadat eller det är ostädat ska du ringa bokningstelefonen. Ta gärna foto som kan visas.

Lokalen är godkänd för 75 personer att vistas i lokalen, vilket det finns bord, stolar och servis för.
Det är så klart rökfritt i lokalen, fimpar kastas på angiven plats.

Har man tillställning med musik ska musiken avslutas senast kl 24.00 samt
fönster och dörrar ska vara stängda om man är kvar i lokalen så man inte stör närboende.

PRIS

2 000 kr per dygn fredag kl 10 - lördag kl 10, lördagar kl 11 – söndag kl 11.

Söndagar/storhelg/röd dag kl 13-21. 4 timmars pass 13-17, 17-21, 400 kr/pass
Måndag – torsdag, kl 9-13, 13-17, 17-21
400 kr/pass, hyrs i 4 timmarspass

Betalas via swish 1230409375, senast 3 dagar före hyrestillfället. Ange i meddelande koloninr, namn och hyresdatum.

När du bokat och betalat hyran har du också godkänt att föreningen tar ut en avgift om lokalen och utrymmen som använts lämnats ofullständigt städade, vilket omfattar inom- och utomhus inkl, stora grillen att det inte kastats skräp och fimpar i den, samt  att det kan ställas ersättningskrav för skadad utrustning eller inventarier.

*) Föreningen tar ut en avgift på 2000 kr om städningen av lokalen och utomhus kring lokalen inte är godkänd.
Se ordningsregler i lokalen samt vad gäller städning av utrymmen och ytor.

2024-04-12

 

 

 

 

Comments are closed.