• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Rosengången

Nr

Innehavare

P-plats

Bild

Bild

1

2

Tommy Ivarsson 0411-72134 0732-572134
Stora P 50

3

Otto Ottosson och Eva-Marie Jeppsson 0703-196670, 0734-120144

Stora P
10

4

 

Ann-Margareth Leijon 070-878 76 51

5

Bernt Hansson 0411-13534 0739-095591

6

Helle Tiemroth

7

Halabi Abdul Hamid 0700-706191

Stora P
11

8

Rigmor Svensson 070-388 79 05
Lupingången 58

9

Cecilia Varanda Smitt 0706-156773  

10

Patrik Faming 070-23 00 881

11

Wivianne Billing 0704-881938
P-plats 85 Rosengången 

12

Mikael Jacobsson 0700-778108

13

Karl Jurgård 07309-903 838
Stora parkeringen p-plats 52

14

Ann-Kristin Nilsson
Rosen- gången 86

15

Evert och Asta Hanström 0727-029901

16

Anneli Persson
Stora P 17

17

Sara Ingemansson 0707-137871

18

Fredrik Brandsten 0708-959689

 

19

Ronny Olsson 0763-073233
Stora p 20

20

Lars-Göran Andersson
Nypon- gången 77

21

Bengt Ericsson 0411-16284 0732-627175
Nypon- gången 66

22

Lena Sköld  0766-336930
Stora P 5

23

Jan-Olof Blom 0411-260877 0723-299558
Nypon- gången 83

24

Margareta Fältman

 25

Evert Eriksson 0705-169506
P-plats nr 49

 26

Camilla Nyström 0739-328953

Nypon-
gången
70

 27

Eva Lindahl 0736-700457

Nypon-
gången
73

28 

Christer Nilsson 0706-280939

Nypon-
gången
71

 29

Lars Brogren 0709-385641

Nypon-
gången
82

 31

Anna Persson och Ola Persson 070-274 85 45

 32

Annette Kappelin 0705-217960

 33

Johanna Andersson 0703-307889

 34

Gunilla Björk 0411-18526 0708-745918

 35

Ulrika Björk 0731-424 705

 36

Gun-Britt Månsson 0706-208514
Rosen- gången 88

 37

Bianca Nilsson 0708-999 649
Stora Parkeringen p-plats 40

 38

Rosen-gången 87

 39

Gun Wärnersson 0411-14104

Rosen-
gången
84

 40

Kristoffer Billgren 0702-308 020
 

 41

Maria Hallberg och Kenneth Eriksson 0706-992052

 42

Tommy och Gunilla Persson 0708-926201

 45

Birgitta Carlsson 0708-608858 Lars-Åke Carlsson 0708-162215

 46

Raimo Olsén 0709-800540

Nypon-
gången
76

 47

Roland Stigsson 0733-946059

Nypon-
gången
79

 48

Anders Ahlquist 0705-764120
Stora P 31

 49

Dennis Andersson 0707-901925

Nypon-
gången
68

 50

Lena och Alf Johansson Telefon 07036 61 744

 51

Eva Olsson 0702-516190
Nypongången 69

 52

Jonas Rönn

Nypon-
gången
81

052

 53

Johanna Rix 0767-994 867

 54

Charlotte Dahlman
Nypongången 80

Comments are closed.