• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

Ystads öppna stadsnät/fiber
OpenUniverse kommande plattformsbyte. Detta innebär endast för stugägare ett avbrott under den dagen som just ert område migreras/kopplas om.

Dagen för er migrering är den 15/6, driftstörningar/avbrott på tjänsterna börjar kl 09:00 bör vara klart till 13:00 men kan pågå så långt som 16:00.

Läs mer på https://www.openuniverse.se/plattformsbyte-i-ystad/
Uppdatering stadsnätet 230615

2023 nr 2 Medlemsnytt

OBS! I utskicket blev kassörens mejladress fel RÄTT ADRESS kassor@ostrasommarstaden.se  

2023-05-10 protokollet från årsmötet klart för läsning.
2023 Årsmötesprotokoll

Medlemsnytt 2023 nr 1

MEDLEMSNYTT 2023-01

Hej alla

Kommunen kommer under våren göra inmätningar av samtliga byggnader, staket m.m. inom koloniområdet . Detta är syftet med att få ett bättre kartunderlag inom koloniområdet samt för att få en mer heltäckande primärkartdatabas inom Ystad. Detta kartunderlag kommer sedan att användas när kolonilottinnehavare beställer en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur primärkartan som underlag vid bygglovsansökningar.

Att kommunen förbättrar primärkartan medför inga kostnader för föreningen. Vid senare beställningar av nybyggnadskarta från kolonilottinnehavare tas ut en taxeavgift, men det är ingen skillnad mot hur det är idag, både för fastighetsägare och kolonilottinnehavare i hela kommunen.

Skillnaden är att kommunen kommer att kunna framställa bättre och noggrannare kartor över lotterna.

För att kommunen ska kunna utföra fältarbetet , kommer de att vistas på området mellan Januari – April, evt lite längre fram i vår.

Inmätningen av området kommer innebära att de går in på kolonilotterna. Största hänsyn kommer givetvis tas så att de inte trampar på växter m.m.

Vi har i styrelsen tagit beslut att vi öppnar den 6 April.

Under denna öppningshelg, måste där tas hänsyn till gångarnas skick.

Är gångarna våta och mjuka undvik fordonstrafik så mycket som möjligt. HÅLL HASTIGHETEN

Styrelsen

medlemsnytt (1) november 2022

MEDLEMSNYTT

Hej Alla

Nu är denna säsong slut och alla har flyttat hem.

Tiden går fort , men vi har haft en underbar tid här på koloniområdet under säsong 2022

Tänk på att städa upp både inne och ute, så vi inte under vintern får besök av icke önskvärda gäster.

Tänk även på att stänga av vattnet !!!

Från valberedningen:  2 medlemmar i styrelsen kommer att avgå efter årsmötet. Hör gärna av er om intresse finns att hjälpa till i styrelsen. Mobiltel Bosse 0709-742678. Lena 0738-064584

Vill passa på att önska Er alla

En riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Vi ses snart igen 

Hälsningar Styrelsen

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

15/6 plattforms- byte som rör stads- nätet/fiber driftsstör- ning kl 9-16

AGENDA FÖR Maj, juni 2023
JUNI
Häckklippning Vecka 22-24 - 29 maj - 18 juni
2023-06-05 Öppet hus i kontorsstugan kl 18-19
2023-06-09  Hämtning av trädgårdssäckar - lägg betalning i rätt brevlåda
2023-06-13 Styrelsemöte
Taklagsfest - håll utkik efter datum - anslagstavlor och hemsidan

MAJ
2023-05-08 Öppet hus i kontorsstugan
2023-05-09 Styrelsemöte kl 10.00

 

 

 

Comments are closed.