• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

Ny medlemsinformation finns på sidan Medlemsinformation 2 - 15 april 2024 samt på anslagstavlorna

Föreningsstugan går nu att boka, se information under fliken Lokaler/Uthyrning
FÖRENINGSSTUGAN bokning, hyra, städning m m

240327 Årmöstesprotokoll med bilagor

Årsmötesprotokollet är justerat, öppna pdf-filen för läsning och utskrift.
Det kommer att ligga på denna sidan 1 månad framöver därefter finns protokollet under fliken medlemsinfo/Årsmötesprotokoll

Har någon svårt att läsa detta på telefonen eller annan elektronisk utrustning är man välkommen till kontorsstugan när vi har öppet-hus vid nästa tillfälle måndag den 6 maj kl 18-19. Vi kommer att ha läsexemplar som man kan läsa på plats.
Välkomna!

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

Medlems- information finns nu under fliken Medlemsinfo o kommer upp på anslags- tavlorna

2024-03-30
Vattnet kan sättas men ha koll på om
det blir minusgrader, stäng din ventli!

Comments are closed.