• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Violgången

Nr

Innehavare

P-plats

Bild

Bild

1

Nils Sjöberg
0411-66204
0705-541806

30

Petra Ek

Lupingången
61

58

Marguerite Johnsson
0705-815001

Stora P
14

144

Carina Torell
0708-420149

145

Anders Murath
0411-12528

Stora P
2

146

Göran Ivarsson
0705-470163
ivarssongotadal@ystad.nu

Stora P
7

147

Magnus Andersson
0708-725929

148

Bengt-Åke Starvik
0730-580611

Lupingången
57

149

Anna Kerstin Skog
0411-12838
0707-430426

Stora P
1

150

Stefan Andersson
0708-720596

Stora P
29

151

Mats Hansson
0706-428406

Stora parkeringen
27

152

Eva Nilsson
0709-655754

Stora P
3

153

Rut Romaeus

Stora P
28

154

Evelina Nilsson
072-3282515

155

Pär-Ola Andersson

156

Kerstin Bjarell-Lager
0416-10517

157

Heljä Nilsson
070-41 85 745

158

Lennart Haglund
0705-575129

Stora Parkeringen
8

159

Elisabeth Dahlgren
0411-15728

Stora Parkeringen
52

203

Pia Rosdahl
0709-949028

Stora P
35

204

Crister Sterning
0411-66502
0768-964775

Stora Parkeringen
47

206

Christina Persson
0760-227260

Stora P
38

Comments are closed.