• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Lokaler/Uthyrning

Hygienutrymmen

Dusch och toalett finns i södra området vid föreningsstugan (handikappanpassad) och i norra området vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången

Föreningsstugan

Föreningsstugan är stängd för renovering under 2022

Bastustugan

Önskar ni bli medlem i Bastustugan, kontakta någon i kommittén samt sätt in medlemsavgiften på bg 332-3482.
Ange "Bastu" + namn + koloninummer.

Avgift/koloni för ständigt medlemskap - 3000 kr (Värdebevis för kolonin utfärdas)
Avgift/koloni för årsmedlemskap - 300 kr

Gäststugan

Gäststugan kan hyras för 300 kr/dygn.
Bokas på telefon 0793-496413

Tvättstugan

Tvättstugan finns i norra hygienutrymmet vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången.
Bokas på lista på dörren till tvättstugan.
Kostnad 20 kr/tvättpass (7.00 - 11.00, 11.00 - 15.00, 15.00 - 19.00, 19.00 - 22.00).

Bilsläp

Bilsläp kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Maxlast på släpen är 500 kg.
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas på telefon 0793-496413

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas på telefon 0793-496413

Gräsmatteluftare

Gräsmatteluftare kan lånas utan kostnad då den inte är helt funktionell. Den bokas som vanligt per halvdag. Meddela om den inte fungerar längre. Ny kommer inte att införskaffas.
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas på telefon 0793-496413

Comments are closed.