• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Pia
Rosdahl

203
Violgången

Vice
ordförande

Christer Nilsson

28
Rosengången

0706-280939

Sekreterare

Parkeringsanvarig och webbansvarig

Eva-Marie
Jeppsson

3
Rosengången

Kassör

Stephan
Malmberg

 119
Krokusgången

Ledamot

Bengt
Sjögren

67
Tagetesgången

0708-442218

Ledamot 
Teknikansvarig

Rolf Olsson

121
Krokusgången

0733-188577

Ledamot 

Åke
Jönsson

 88
Syrengången

0706-788781

Revisorer

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

Stefan
Andersson

150
Violgången

 0708-720596

Revisor

 Anders
Mårtensson

82
Lupingången

 

Suppleant

Siv
Billgren

 40
Rosengången


Valberedning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Bo
Rosdahl

203
Violgången

0709-742678

Ledamot

Lena
Holmquist

126
Tagetsgången

073-80 64 584

Comments are closed.