• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse 2023

Befattning

Namn

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Pia
Rosdahl

203
Violgången

Vice
ordförande

Christer Nilsson

28
Rosengången

0706-280939

Sekreterare

Parkeringsanvarig och webbansvarig

Eva-Marie
Jeppsson

3
Rosengången

Kassör

Lusse
Larsson

Koloni 81

Ledamot

Bengt
Sjögren

67
Tagetesgången

0708-442218

Ledamot 
Teknikansvarig

Ronny Olsson

19
Rosengången

076-30 73 233

Ledamot 

Åke
Jönsson

 88
Syrengången

0706-788781

Revisorer

Befattning

Namn

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

Stefan
Andersson

150
Violgången

 0708-720596

Revisor

 Anders
Mårtensson

82
Lupingången

 

Suppleant

Vakant

 


Valberedning

Befattning

Namn

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Bo
Rosdahl

203
Violgången

0709-742678

Ledamot

Lena
Holmquist

126
Tagetsgången

073-80 64 584

Comments are closed.