• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

NYCKELINVENTERING

Föreningen gör en inventering av alla blå nycklar som kolonisterna förfogar över/ har kvitterat ut.
Det kommer att stämmas av med nyckelkvittenserna.
Mejla uppgifterna på nyckelnumren till sekreterare@ostrasommarstaden.se

Ange koloni och nummer på nyckel som står på rad 3 (en bokstav) och rad 4 (siffror)

Vid frågor kring nycklarna kontakta nyckelansvariga Christer Nilsson 070-62 80 939 eller
Åke Jönsson 070-67 88 781

Mejl och SMS har skickats ut 220801.

Publicerat 2022-08-01

HÄCKKLIPPNING v 22-24

Dags att klippa häckarna mot gångarna. Tänk på max 15 cm från gränsen ut mot gången.
Sista klippdagen lördag 18 juni kl 15.00, sedan ska motorljuden ha tystnat och vi njuter av fina och framkomliga gångar!

Publicerat 2022-06-11

 

PARKERINGSAVTAL samt utlämning av kopior av undertecknade avtal.

Har du inte tecknat avtal än kontakta ordförande. Kopia av avtal kan hämtas hos ordförande.

Publicerat 2022-06-02

 

2022-04-12

Information från styrelsen

Styrelsen har konstituerat sig och Eva-Marie Jeppsson övertar posten som sekreterare efter Pia Rosdahl som valdes till ordförande.
Vid årsmötet presenterades Tina Persson som ny webbansvarig. Styrelsen har efter årsmötet diskuterat frågan och beslutade att webbansvaret bör ligga på någon i styrelsen.
Vi tackar Tina för att hon var beredd hjälpa föreningen.

Eva-Marie kommer vara parkeringsansvarig och webbansvarig.

När du swishar betalning för olika ändamål ska du skriva följande i meddelande; Koloninr, vad betalningen avser ex hyra släp, tvätt etc samt datum för ändamålet.
Tvättar du flera gånger i månaden swisha månadsvis och skriv ex. Kol XX 3 tvätt maj.

Mer information kommer framöver – så håll utkik!

Eva-Marie
Sekreterare

MEDLEMS- MÖTE 16 augusti kl 18.00. Kallelse se anslags- tavlorna. Anmälan senast 10/8 till sekreteraren

AGENDA FÖR AUGUSTI

2022-08-01 Måndags öppet kl 18-19, Bastustugan. Överlåtelser enligt överenskommelse.

2022-08-10 Styrelsemöte kl 18.00

2022-08-16 Medlemsmöte kl 18.00 vid Föreningsstugan

Comments are closed.