• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Bastustugan

VALBORG 2023

BASTUVÄNNER

2023-04-30 KL 18.00

FIRAR VI VALBORGSMÄSSOAFTON

”DET BLIR GRILLAT”

DENNA AFTON

KOSTNAD 80:-/PERSON

NI TECKNAR ER PÅ LISTAN I BASTUN

LISTAN DRAS IN 2023-04-15 KL 12.00

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

VÄLKOMNA!

 

Önskar ni bli medlem i Bastustugan, kontakta någon i kommittén samt sätt in medlemsavgiften på bg 332-3482.
Nu finns det också möjlighet att använda sig av swish vid betalning till föreningen. Swishnumret är följande: 123 040 93 75
Ange "Bastu" + namn + koloninummer.

Avgift/koloni för ständigt medlemskap - 3000 kr, engångsavgift (Värdebevis för kolonin utfärdas)
Avgift/koloni för årsmedlemskap - 300 kr/år

Valborgs- firande 30 april

Agenda 2023

Bastutider varje vecka för medlemmar

Herrar Onsdagar 17.00 - 19.00 - OBS! Ny tid från vecka 8
Damer Torsdag 18.00 -20.00
Herrar Lördag 09.00 - 11.00
Damer Söndag 11.00 - 13.00

Eventuella avvikelser anslås i Bastustugan

Bastumåltider
Anslås/Teckningslista

Planering för 2023

BASTUSTUGAN AKTIVITETER 2023

Bastukommitté
Sammankallande
Vice sammankallande
Bokhållare
Ledamot/Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Namn
Lars-Göran Andersson
Roland Stigsson
Anders Murath
Lena Holmquist
Bengt-Åke Starvik
Eva Olsson

Koloni
20
47
145
126
148
51

Comments are closed.