• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kolonilista

001.  Vill ej uppge
002.  Tommy Ivarsson
003.  Otto Ottosson o
Eva-Marie Jeppsson
004. Ann-Margareth Leijon
005.  Bernt Hansson
006.  Helle Tiemroth
007.  Halabi Abdul Hamid
008.  Rigmor Svensson
009.  Cecilia Varanda Smitt
010.  Patrik Faming
011.  Wivianne Billing
012.  Mikael Jacobsson
013.  Karl Jurgård
014.  Ann-Kristin Nilsson
015.  Evert o Asta Hanström
016.  Anneli Persson
017.  Sara Ingemansson
018.  Fredrik Brandsten
019.  Ronny Olsson
020.  Lars-Göran Andersson
021.  Bengt Ericsson
022.  Lena Sköld
023.  Jan-Olof Blom
024.  Margareta Fältman
025.  Evert Eriksson
026.  Camilla Nyström
027.  Eva Lindahl
028.  Christer Nilsson
029.  Lars Brogren
030.  Petra Ek
031.  Anna och Ola Persson
032.  Annette Cappelin
033.  Johanna Andersson
034.  Gunilla Björk
035.  Ulrika Björk
036.  Gun-Britt Månsson
037.  Bianca Nilsson
038.  Vill ej uppge
039.  Gun Wärnersson
040.  Kristoffer Billgren
041.  Maria Hallberg o Kenneth Eriksson
042.  Tommy o Gunilla Persson
043.  Iza Frid
044.  Marit Lundin
045.  Birgitta o Lars Åke Carlsson
046.  Raimo Olsén
047.  Roland Stigsson
048.  Anders Ahlquist
049.  Dennis Andersson
050.  Lena och Alf Johansson
051.  Eva Olsson
052.  Jonas Rönn
053.  Johanna Rix
054.  Charlotte Dahlman

055.  Jenny Andersson
056. Lise-Lotte Jönsson
057.  Paul Svensson
058.  Marguerite Johnsson
059.  Lars-Olle Gustafsson
060.  Kent o Meta Åberg
061.  Carina Moström
062.  Jerry Nilsson
063.  Birgit Jönsson
064.  Lars o Suzanne Wrammert
065.  Annelie Krahlmark
066.  Krister Nilsson o Camilla Svensson
067.  Pia och Patrik Mårtensson
068.  ej medgett att uppge uppgift
069.  Harriet Ståhlberg
070.  Pernille Römer
071.  Åke Åkesson
072.  Agneta Andersson
073.  Vill ej uppge
074.  Gert Axtelius
075.  Örjan Odén
076.  Fredrik Håkansson
077.  Roger Nilsson
078.  Håkan Andersson
079.  Helén Nilsson o Håkan Karlsson
080.  Lisa Örnebring
081.  Lusse Larsson
082.  Anette Olsson
083.  Vill ej uppge
084.  Sylvia Ewaldsson
085.  Knut Wahlström
086.  Torbjörn Dormvik
087.  Hans Persson
088.  Åke Jönsson
089.  Vill ej uppge
090. 
Gert o Eva Marie
Kristensson
091.  Malin Persson
092.  Torsten Holmqvist
093.  Lillemor Dahlén
094.  Anders och Margareta
Larsson
095.  Vill ej uppge
096.  Håkan Ekstrand
097.  Bernt Östlund
098.  Bernt Persson
099.  Mona Pettersson
100.  Anita Ziedén Persson
101.  Inget medgivande enligt GDPR
102.  Ted Clarén
103.  Carina Lundgren
104.  Carina Hane
105.  Åsa Nygren
106.  Sven-Erik Åkesson
107.  Henry Samnegård
108.  Torsten Nilsson

109.  Ingemo Svensson
110.  Birgitta Sjöberg
111.  Ann-Sofie Dahlström
112.  Britt-Marie Gustafsson
113.  Rose-Marie Andersson
114.  Cecilia Ekberg
115.  Sabina Oversti
116.  Birgitta Nilsson
117.  Åsa o Niclas Nilsson
118.  Jan Andersson
119.  Irene Nyberg
120.  Hjördis o Jan-Ingvar
Andersson
121.  Rolf Olsson
122.  Kristina Franzén
123.  Britt Schüler
124. Gert Persson
125. Vivi-Ann Verweij
126.  Lena Holmquist
127.  Leopold Lundin
128.  Bodil Jensen
129.  Åse-Marie Lindgren
130.  Krister o Kim Andersson
131.  Kanya Anderkron
132.  Tommy Nilsson
133.  Gunnel Johansson
134.  Linus Cappelin
135.  Britt-Louise Palminger
136.  Mikael Norlander
137.  Kaj Olsson
138.  Ulrika Thorén
139.  Ann-Marie Pettersson
140.  Ann-Christin Pella
141.  Kemila Johansson
142.  Vill ej uppge
143.  Kuno Svensson
144.  Carina Torell
145.  Anders Murath
146.  Göran Ivarsson
147.  Magnus Andersson
148.  Bengt-Åke Starvik
149.  Anna Kerstin Skog
150.  Stefan Andersson
151.  Mats Hansson
152.  Eva Nilsson
153.  Rut Romaeus
154.  Evelina Nilsson
155.  Vill ej uppge
156.  ej medgett uppge uppgift
157.  Heljä Nilsson
158.  Lennart Haglund
159.  Elisabeth Dahlgren
203.  Pia Rosdahl
204.  Crister Sterning
206.  Christina Persson

Comments are closed.