• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Trädgårdsmaskiner

Högtryckstvätt

Föreningen har en högtryckstvätt som kan hyras för 100 kr per halvdag, förmiddag respektive eftermiddag.
Förmiddagstid är fram till kl. 12 och eftermiddagstid efter kl. 12.

Bokning görs hos Bengt-Åke Starvik, koloni 148.
Telefon: 0730-580611
Email: starvik@spray.se 

Kontant betalning till Bengt-Åke Starvik, koloni 148.  

Gräsmatteluftare

Föreningen har en gräsmatteluftare som kan hyras för 100 kr per halvdag, förmiddag respektive eftermiddag.
Förmiddagstid är fram till kl. 12 och eftermiddagstid efter kl. 12.

Bokning görs hos Bengt-Åke Starvik, koloni 148.
Telefon: 0730-580611
Email: starvik@spray.se 

Kontant betalning till Bengt-Åke Starvik, koloni 148.  

Comments are closed