• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Paul
Svensson

57 
Lupingången

Vice
ordförande

Christer Nilsson

28
Rosengången

0706-280939

Sekreterare

Pia
Rosdahl

203 
Violgången

Kassör

Stephan
Malmberg

 119
Krokusgången

Ledamot 
Parkeringsansvarig

Bengt
Sjögren

67
Tagetesgången

0708-442218

Ledamot 
Teknikansvarig

Rolf Olsson

121
Krokusgången

0733-188577

Ledamot 
Byggansvarig

Teddy 
Dahlman

TeddyDahlman

 54
Rosengången

Revisorer

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

 

Revisor

 

 

Suppleant

Siv
Billgren

 40
Rosengången


Valberedning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Tommy
Ivarsson

TommyIvarsson

2
Rosengången

0411-72134
0732-572134

Ledamot

Håkan
Andersson

78
Tagetesgången

Comments are closed.