• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Vice
ordförande

Paul
Svensson

57 
Lupingången

Sekreterare

Pia
Rosdahl

203 
Violgången

Kassör

Stephan
Malmberg

 119
Krokusgången

Ledamot

Teddy 
Dahlman

TeddyDahlman

 54
Rosengången

Ledamot 
Teknik

Tommy
Nilsson

TommyNilsson

132
Krokusgången

Ledamot 
Hantera parkerings-platserna

Lars-Olle
Gustafsson

59
Tagetesgången

Revisorer

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

Håkan 
Ekstrand

96
Liljegången

0411-15096 
0702-293931
hakan.sussi@bredband.net

Revisor

Göran
Larsson

GöranLarsson

19
Rosengången

0709-314818
ludde57@telia.com

Suppleant

Siv
Billgren

 40
Rosengången


Valberedning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Tommy
Ivarsson

TommyIvarsson

2
Rosengången

0411-72134
0732-572134

Ledamot

Håkan
Andersson

78
Tagetesgången

Comments are closed.