• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Karolin Persson

KarolinePersson

90
Syrengången

0411-70147
0706-335685
ordforande@ostrasommarstaden.se

Vice
ordförande

Gun-Britt
Månsson

Gun-BrittMånsson

36
Rosengången

Sekreterare

Gun-Britt
Månsson

Gun-BrittMånsson

36
Rosengången

Kassör

Birgitta
Sjöberg

 110 
Liljegången

Ledamot

Teddy 
Dahlman

TeddyDahlman

 54
Rosengången

0411-521109
0702-474300
dahlmanteddy@gmail.com

Ledamot

Tommy
Nilsson

TommyNilsson

132
Krokusgången

Ledamot

Carina
Åkesson

CarinaÅkesson

38
Rosengången

0411-60668
0730-559919
cariake@hotmail.com

Ledamot

Vakant

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

Håkan 
Ekstrand

96
Liljegången

0411-15096 
0702-293931
hakan.sussi@bredband.net

Revisor

Göran
Larsson

GöranLarsson

19
Rosengången

0709-314818
ludde57@telia.com

Suppleant

Pia
Rosdahl

 203
Violgången

 0709-949028

Valberedning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Tommy
Ivarsson

TommyIvarsson

2
Rosengången

0411-72134
0732-572134
tommy.ivarsson1@comhem.se

Ledamot

Agneta
Mårtensson

AgnetaMårtensson

12
Rosengången

0705-655977

Ledamot

Håkan
Andersson

bild0

78
Tagetesgången

Comments are closed.