• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Förtroendevalda

Styrelse

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ordförande

Vice
ordförande

Paul
Svensson

57 
Lupingången

0708-653146
paul.svensson@sd.se

Sekreterare

Pia
Rosdahl

203 
Violgången

Kassör

Stephan
Malmberg

 119
Krokusgången

Ledamot

Teddy 
Dahlman

TeddyDahlman

 54
Rosengången

Ledamot 
Teknik

Tommy
Nilsson

TommyNilsson

132
Krokusgången

Ledamot 
Hantera parkerings-platserna

Lars-Olle
Gustafsson

59
Tagetesgången

Revisorer

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Revisor

Håkan 
Ekstrand

96
Liljegången

0411-15096 
0702-293931
hakan.sussi@bredband.net

Revisor

Göran
Larsson

GöranLarsson

19
Rosengången

0709-314818
ludde57@telia.com

Suppleant

Siv
Billgren

 40
Rosengången


Valberedning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Sammankallande

Tommy
Ivarsson

TommyIvarsson

2
Rosengången

0411-72134
0732-572134
tommy.ivarsson1@comhem.se

Ledamot

Håkan
Andersson

78
Tagetesgången

Comments are closed.