• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Parkeringslista

Parkeringsplatserna följer inte kolonierna, utan fördelas av styrelsen i särskild ordning.

Stora parkeringen
P-plats    Koloni
1              149
2              62
3              152
4              94
5              151
6              88
7              64
8              158
9              66
10            31
11            7
12            ---
13            98
14            58
15            91
16            133
17            25
18            146
19            134
20            32
21            107
22            145
23            12
24            126
25            68
26            82
27            156
28            153
29            54
30            61
31            67
32            44
33            100
34            78
35            203
36            128
37            90
38            206
39            120
40            99
41            136
42            63
43            123
44            150
45            132
46            121
47            60
48            144
49            106
50            135
51            2
52            69
53            51
54            38
55            ---

Lupingången
P-plats    Koloni
56            111
57            148
58            204
59            159
60            92
61            30
62            124

Nypongången
P-plats    Koloni
63            71
64            86
65            55
66            79
67            75
68            49
69            50
70            26
71            28
72            19
73            27
74            142
75            45
76            46
77            20
78            77
79            47
80            48
81            52
82            29
83            23

Rosengången
P-plats    Koloni
84            39
85            10
86            40
87            13
88            36

Comments are closed.