• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Parkeringslista

Parkeringsplatserna följer inte kolonierna, utan fördelas av styrelsen i särskild ordning

Stora parkeringen
P-plats    Koloni
1              149
2              42
3              152
4              94
5              22
6              130
7              ---
8              145
9              66
10            31
11            7
12            24
13            98
14            58
15            91
16            133
17            16
18            59
19            134
20            32
21            107
22            140
23            131
24            126
25            79
26            82
27            156
28            153
29            54
30            61
31            67
32            44
33            100
34            78
35            203
36            119
37            88
38            206
39            120
40            99
41            136
42            63
43            123
44            113
45            132
46            121
47            115
48            106
49            135
50            2
51            69
52            51

Lupingången
P-plats    Koloni
56            111
57            148
58            204
59            159
60            143
61            30
62            124

Nypongången
P-plats    Koloni
63            92
64            86
65            137
66            21
67            75
68            49
69            50
70            26
71            28
72            74
73            27
74            142
75            ---
76            46
77            20
78            77
79            47
80            19
81            52
82            29
83            23

Rosengången
P-plats    Koloni
84            39
85            10
86            40
87            38
88            36

Comments are closed.