• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Övriga uppdrag

Bastukommitté    Till Bastustugans sida

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Samman-kallande

Lars-Göran
Andersson

LarsGöranAndersson

20
Rosengången

Vice Samman-kallande

Roland
Stigsson

RolandStigsson

47
Rosengången

0733-946059
rolsti@live.se 

Bokhållare

Anders
Murath

AndersMurath

145
Violgången

Ledamot / Sekreterare

Lena
Holmqvist

LenaHolmqvist

126
Tagetesgången

Ledamot

Bengt-Åke 
Starvik

148
Violgången

0730-580611
b.starvik@outlook.com 

Ledamot

Eva 
Olsson

51
Rosengången

Uthyrning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Förenings-stuga

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Gäststuga

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Bilsläpen

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Trädgårds-maskiner

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Vaktmästare

Befattning

Namn

Bild

Arbetstider

Kontaktuppgifter

Vaktmästare

Lars-Olle Gustafsson

Måndag - Fredag Kl. 8 - 12 F.o.m 19-04-08

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Webbadmin

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Webbadmin

Kerstin
Starvik

KerstinStarvik

148
Violgången

Comments are closed.