• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Övriga uppdrag

Bastukommitté    Till Bastustugans sida

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Samman-kallande

Lars-Göran
Andersson

LarsGöranAndersson

20
Rosengången

Vice Samman-kallande

Roland
Stigsson

RolandStigsson

47
Rosengången

0733-946059
rolsti@live.se 

Bokhållare

Anders
Murath

AndersMurath

145
Violgången

Ledamot / Sekreterare

Lena
Holmqvist

LenaHolmqvist

126
Tagetesgången

Ledamot

Bengt-Åke 
Starvik

148
Violgången

0730-580611
b.starvik@outlook.com 

Ledamot

Eva 
Olsson

51
Rosengången

Trivselgruppen

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ledamot

Ann-Sofie
Dahlström

AnnSofieDahlström

111
Liljegången

Ledamot

Anette
Cappelin

AnetteCappelin

32
Rosengången

Ledamot

Yvonne
Olin

YvonneOlin

107
Liljegången

0709-705836

Klorofyllgruppen    Till Klorofyllgruppens sida

Samman-
kallande

Lena Holmquist

126
Tagetesgången

Ledamot

Marit Lundin

44
Syrengången

Ledamot

Josefina Thorén

138
Tagetesgången

Ledamot

Gun Wärnersson

39
Rosengången

Ledamot

Marielle Engdahl

81
Tulpangången

Uthyrning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Förenings-stuga

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Gäststuga

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Bilsläpen

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Trädgårds-maskiner

Vaktmästaren

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Vaktmästare

Befattning

Namn

Bild

Arbetstider

Kontaktuppgifter

Vaktmästare

Lars-Olle Gustafsson

Måndag - Fredag Kl. 8 - 12 F.o.m 19-04-08

Tel 0793-496413
Ring eller skicka SMS

Webbadmin

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Webbadmin

Kerstin
Starvik

KerstinStarvik

148
Violgången

Comments are closed.