• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Övriga uppdrag

Byggkommitté

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Samman-kallande

Kirsten
Eriksson

KirstenEriksson

79
Tagetesgången

0411-65416
0709-571502
kenth39@spray.se

Ledamot

Teddy 
Dahlman

TeddyDahlman

54
Rosengången

0411-521109
0702-474300
dahlmanteddy@gmail.com

Bastukommitté

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Samman-kallande

Lars-Göran
Andersson

LarsGöranAndersson

20
Rosengången

Vice Samman-kallande

Roland
Stigsson

RolandStigsson

47
Rosengången

0733-946059
rolsti@live.se 

Bokhållare

Anders
Murath

AndersMurath

145
Violgången

Ledamot / Sekreterare

Lena
Holmqvist

LenaHolmqvist

126
Tagetesgången

Ledamot

Bengt-Åke 
Starvik

148
Violgången

0730-580611
b.starvik@outlook.com 

Ledamot

Bengt 
Andersson

BengtAndersson

150
Violgången

0411-13020
0708-320780 
oplat@telia.com  

Ledamot

Eva 
Olsson

51
Rosengången

Trivselgruppen

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Samman-
kallande

Marit
Lundin

MaritLundin

44
Syrengången

Ledamot

Agneta
Mårtensson

AgnetaMårtensson

12
Rosengången

0705-655977

Ledamot

Ann-Sofie
Dahlström

AnnSofieDahlström

111
Liljegången

0708-552378

Ledamot

Anette
Cappelin

AnetteCappelin

32
Rosengången

Ledamot

Yvonne
Olin

YvonneOlin

107
Liljegången

0709-705836

Styrelse-representant

Kirsten
Eriksson

KirstenEriksson

79
Tagetesgången

0411-65416
0709-571502
kenth39@spray.se

Vattengruppen

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Ledamot

Rolf
Olsson

RolfOlsson

121
Krokusgången

0411-74447
0733-188577
ragolsson@gmail.com

Ledamot

Bengt-Åke 
Starvik

BengtÅkeStarvik

148
Violgången

Ledamot

Björn
Ekstrand

BjörnEkstrand

144
Violgången

0704-332382
bjorn1950@hotmail.com 

Styrelse-
represen-
tant

Caroline
Persson

Caroline

90
Syrengången

0411-70147
0706-335685
ordforande@ostrasommarstaden.se

Styrelse-
represen-
tant

Birgitta
Sjöberg

110
Liljegången

0738-469441 
birgitta.sjoberg11@comhem.se 

Uthyrning

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Förenings-stuga

Kenth Eriksson

79 Tagetegången

0707-342972

Gäststuga

Bengt-Åke 
Starvik

BengtÅkeStarvik

148
Violgången

Bilsläpen

Bengt-Åke 
Starvik

BengtÅkeStarvik

148
Violgången

Trädgårds-maskiner

Bengt-Åke 
Starvik

BengtÅkeStarvik

148
Violgången

Vaktmästare

Befattning

Namn

Bild

Arbetstider

Kontaktuppgifter

Vaktmästare

Vakant
 

 

Webbadmin

Befattning

Namn

Bild

Koloni

Kontaktuppgifter

Webbadmin

Kerstin
Starvik

KerstinStarvik

148
Violgången

Comments are closed.