• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Om Östra Sommarstaden

Print Friendly, PDF & Email

Koloniföreningens administrativa adress:

Östra Sommarstadens koloniförening
Box 218
271 25 YSTAD
ordforande@ostrasommarstaden.se
sekreterare@ostrasommarstaden.se
kassor@ostrasommarstaden.se

Bankgiro 332-3482

Swishnummer 123 040 93 75

Organisationsnr: 848000-7627

Koloniföreningens leveransadress:

Metallgatan 12
271 39 YSTAD

metallg12

Comments are closed.