• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Lokaler/Uthyrning

Hygienutrymmen

Dusch och toalett finns i södra området vid föreningsstugan (handikappanpassad) och i norra området vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången

Föreningsstugan

Föreningsstugan kan hyras för 700 kr/dygn (11.00 - 11.00 dagen efter).
Bokas genom vaktmästaren Telefon 0793-496413

Bastustugan

Önskar ni bli medlem i Bastustugan, kontakta någon i kommittén samt sätt in medlemsavgiften på bg 332-3482.
Ange "Bastu" + namn + koloninummer.

Avgift/koloni för ständigt medlemskap - 3000 kr (Värdebevis för kolonin utfärdas)
Avgift/koloni för årsmedlemskap - 300 kr

Gäststugan

Gäststugan kan hyras för 300 kr/dygn.
Bokas genom vaktmästaren Telefon 0793-496413

Tvättstugan

Tvättstugan finns i norra hygienutrymmet vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången.
Bokas på lista på dörren till tvättstugan.
Kostnad 20 kr/tvättpass (7.00 - 11.00, 11.00 - 15.00, 15.00 - 19.00, 19.00 - 22.00).

Bilsläp

Bilsläp kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Maxlast på släpen är 500 kg.
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas genom vaktmästaren Telefon 0793-496413

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas genom vaktmästaren Telefon 0793-496413

Gräsmatteluftare

Gräsmatteluftare kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är kl. 7 - 13 och eftermiddagstid är kl. 13 - 19.
Bokas genom vaktmästaren Telefon 0793-496413

Comments are closed.