• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Lokaler/Uthyrning

Hygienutrymmen

Dusch och toalett finns i södra området vid föreningsstugan (handikappanpassad) och i norra området vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången (kommer att renoveras och handikappanpassas under januari - mars 2016)

Föreningsstugan

Föreningsstugan kan hyras för 700 kr/dygn (11.00 - 11.00 dagen efter).
Bokas genom Kenth Eriksson, koloni 79. Telefon 0707-342972

Bastustugan

Önskar ni bli medlem i Bastustugan, kontakta någon i kommittén samt sätt in medlemsavgiften på bg 332-3482.
Ange "Bastu" + namn + koloninummer.

Avgift/koloni för ständigt medlemskap - 3000 kr (Värdebevis för kolonin utfärdas)
Avgift/koloni för årsmedlemskap - 300 kr

Gäststugan

Gäststugan kan hyras för 300 kr/dygn.
Bokas genom Bengt-Åke Starvik på 0730-580611 eller b.starvik@outlook.com

Tvättstugan

Tvättstugan finns i norra hygienutrymmet vid hörnan av Tagetesgången/Tulpangången.
Bokas på lista på dörren till tvättstugan.
Kostnad 20 kr/tvättpass om 5 timmar (7.00 - 12.00, 12.00 - 17.00, 17.00 - 22.00).

Bilsläp

Bilsläp kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är fram till kl. 12 och eftermiddagstid efter kl. 12.
Bokas genom Bengt-Åke Starvik på 0730-580611 eller b.starvik@outlook.com 

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är fram till kl. 12 och eftermiddagstid efter kl. 12.
Bokas genom Bengt-Åke Starvik på 0730-580611 eller b.starvik@outlook.com 

Gräsmatteluftare

Gräsmatteluftare kan hyras för 100 kr/halvdag (förmiddag respektive eftermiddag).
Förmiddagstid är fram till kl. 12 och eftermiddagstid efter kl. 12.
Bokas genom Bengt-Åke Starvik på 0730-580611 eller b.starvik@outlook.com 

Comments are closed.