• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Liljegången

Nr

Innehavare

P-plats

Bild

Bild

96

Håkan Ekstrand
Västra Vallgatan 37
27135 YSTAD
hakan.sussi@bredband.net
0411-15096
0702-293931

096

97

Bernt Östlund 
Stora Östergatan 31 lgh 1103
27134 YSTAD
elsemarie.edfors@gmail.com
0735-236355

097

98

Bernt Persson
Repslagaregatan 14C

27152 YSTAD
bernt.una@spray.se
0411-16622

Stora P
13

098

99

Mona Pettersson
Årgången 26
27152 YSTAD
mona.pettersson@hotmail.com
0733-119287

099

100

Anita Ziedén Persson
Björnstjernegatan 12A
27139 YSTAD
anita.zieden@telia.com
0411-211899
0706-463356
 

Stora P
33

100

100x

101

Eva Svensson
Karnas väg 27
27021 GLEMMINGEBRO
evasvensson@ystad.nu

101

102

Ted Clarén
Krigsstigen 18
27172 KÖPINGEBRO
0707-656732

102

103

Carina Lundgren
Slånbärsstigen 2B
27138 YSTAD
cjonassen@live.se
0702-637935

103

105

Åsa Nygren
Sankt Hans Torg 1A
27131 YSTAD
0411-555387

105

106

Sven-Erik Åkesson
Malmövägen 11B
27150 YSTAD
0411-13306
0730-965126

Stora P
49

106

107

Henry Samnegård
Hyllegatan 7C
27138 YSTAD
0411-74298

Stora P
21

107

108

Torsten Nilsson
Repslagargatan 14C
27152 YSTAD
0730-321733

 

108

109

Ingemo Svensson
Björnstjernegatan 12A
27139 YSTAD
ingemosvensson560@hotmail.com
0703-939661

109

110

Birgitta Sjöberg
Gåsegränd 4D
27134 YSTAD
birgitta.sjoberg11@comhem.se
0738-469441

110

111

Ann-Sofie Dahlström
Karlsfältsvgen 105
27198 YSTAD
0708-552378

Lupingången
56

111

112

Britt-Marie Gustafsson
Aulingatan 2
27146 YSTAD
0708-116509

112

113

Rose-Marie Andersson

113

Comments are closed.