• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          83
2                          54
3                          51
4                          78
5                          141
6                          14
7                          44
8                          69
9                        72
10                        138
11                        76
12                        11
13                        57
14                        7
15                        15
16                        9
17                        18
18                        24
19                        16
20                        22
21                        42
22                        56
23                        43
24                        140
25                        71
26                        79
27                        13
28                        45
29                        25
30                        53

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          32
2                          14
3                          44
4                          11
5                          7
6                          66
7                          15
8                          9
9                          18
10                        12
11                        22
12                        42
13                        43
14                        140
15                        71
16                        13
17                        45
18                        53

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          43
2                          140
3                          130
4                          71
5                          15
6                          79
7                          62
8                          146
9                          3
10                        13
11                        150
12                        151
13                        25
14                        158
15                        53
16                        48

Comments are closed.