• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          83
2                          54
3                          51
4                          78
5                          141
6                          14
7                          44
8                          69
9                          72
10                        138
11                        76
12                        11
13                        57
14                        7
15                        15
16                        9
17                        18
18                        24
19                        16
20                        22
21                        42
22                        140
23                        79
24                        13
25                        45
26                        25
27                        53
28                        48
29                        4
30                        90
31                        128
32                        125

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          32
2                          14
3                          44
4                          11
5                          7
6                          15
7                          9
8                          18
9                          22
10                        42
11                        140
12                        13
13                        45
14                        53
15                        48
16                        4
17                        90
18                        128
19                        125

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          15
2                          62
3                          146
4                          3
5                          13
6                          150
7                          151
8                          25
9                          158
10                        53
11                        48
12                        71
13                        109
14                        4
15                        65
16                        90
17                        128
18                        125
19                        144

Comments are closed.