• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Kö till P-plats

Nypongången
Könummer          Koloni
1                          83
2                          54
3                          51
4                          78
5                          141
6                          14
7                          44
8                          69
9                          72
10                        138
11                        76
12                        11
13                        57
14                        7
15                        15
16                        9
17                        18
18                        24
19                        16
20                        22
21                        42
22                        43
23                        140
24                        79
25                        13
26                        45
27                        25
28                        53
29                        48

Rosengången
Könummer          Koloni
1                          32
2                          14
3                          44
4                          11
5                          7
6                          66
7                          15
8                          9
9                          18
10                        22
11                        42
12                        43
13                        140
14                        13
15                        45
16                        53
17                        48

Stora P med Lupingången
Könummer          Koloni
1                          130
2                          43
3                          15
4                          79
5                          62
6                          146
7                          3
8                          13
9                          150
10                        151
11                        25
12                        158
13                        53
14                        48
15                        71

Comments are closed.