• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Bygglov

LATHUND FÖR BYGGLOVSHANTERING FÖR KOLONIMEDLEMMAR INOM ÖSTRA SOMMARSTADENS KOLONIFÖRENING    Öppna som pdf

• Kontakta fastighetsavdelningen/markförvaltaren: sandra.a.persson@ystad.se eller ring 0411–577 000 och undersök om det krävs bygglov för det arbete ni tänker genomföra. Om bygglov krävs söker man bygglov/rivningslov/marklov hos bygglovsenheten. Denna ordning eftersom ett bygglov kostar pengar.

• Om bygglov krävs, se på kommunens rutiner för ansökan om bygglov:
https://www.ystad.se/bygg-miljo/bygg-och-boende/bygga/bygglov/.

• Lämna in bygglovet till styrelsen för kännedom och arkivering.

• Skicka sedan in ansökan om bygglov till bygglovsenheten. Fastighetsavdelningen, företrädare som fastighetsägare, ska lämna sitt skriftliga godkännande. Remiss skickas till fastighetsavdelningen.

• Bygglovsenheten granskar ärendet, bedömning görs.

• Beslut i ärendet.

• Startbesked - Tekniskt samråd, telefonsamråd eller startbesked direkt – beror på åtgärd.

• När kolonimedlem fått startbesked ska detta anmälas till styrelsen för kännedom.

• Slutbesked – får ta åtgärden i bruk.

• Kolonimedlem meddelar styrelsen att slutbesiktning är ok och att åtgärden får tas i bruk.

Ystad 2019-11-29
Styrelsen i Östra Sommarstadens koloniförening

Comments are closed.