• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Agenda för året

 

 

Agenda för år 2021 

Överlåtelser enligt överenskommelse. Som regel första måndagen i månaden

Januari

2021-01-20   Styrelsemöte Digitalt

Februari

Mars

2021-03-10    Styrelsemöte 18.00

April

2020-04-01 Öppning av koloniområdet, för att bosätta sig i kolonin
2021-04-12 Måndagsöppet 18.00 - 19.00
2021-04-12 Styrelsemöte 19.00

Maj

2021-05-03 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-05-12 Styrelsemöte 18.00
2021-05-31 Allmän häckklippning får påbörjas

Juni

2021-06-02 Årsmöte 18.00
2021-06-02 Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet
2021--06-07 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-06-16 Styrelsemöte 18.00
2021-06-20 Allmän häckklippning avslutas
2021-06-21 Hämtning av trädgårdssäckar 09.30
2021-06-24 Syn i kolonin

Juli

2021-07-05 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-07-07 Styrelsemöte 18.00

Augusti

2021-08-02 Hämtning av trädgårdssäckar 09.30
2021-08-02 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-08-11 Styrelsemöte 18.00

September

2021-09-06 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-09-08 Styrelsemöte 18.00
2021-09-13 Hämtning av trädgårdssäckar 09.30
2021-09-15 Medlemsmöte 18.00

Oktober

2021-10-04 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-10-13 Styrelsemöte 18.00
2021-10-25 Hämtning av trädgårdssäckar 09.30
2021-10-31 Koloniområdet stängs för stadigvarande boende i kolonin

November

2021-11-01 Ev. överlåtelser 18.00
2021-11-10 Styrelsemöte 18.00

December

Comments are closed.