• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2018-10-18

INFORMATION OM GRÄVNINGSARBETET

Du som koloniägare ska förbereda inför grävningen med att gräva ett hål på 1 meters djup och cirka 80 X 80 cm i diameter.

Kulventilen som ska sättas på plats vid det ingående vattnet ska vara frostfritt. Sedan bestämmer varje koloniägare hur man vill ha det på sin egen tomt.

Sticket som kommer in på tomten är 25 mm.

Sticket pluggas för att grävarna ska kunna provtrycka systemen.

Denna plugg kostar 100 kr/koloni och denna avgift läggs på årsavgiften.

Vill du ha fiber ber vi er att hämta ansökningspapper som finns i föreningsstugan.

Det är fritt att köpa kulventil var man vill men Sture Anderssons rör lämnar ett bra pris.

Vi kan också rekommendera er att prata er samman i gången och köpa gemensamt då finns det också möjlighet att pressa priserna.

Vattengruppen och styrelsen Östra Sommarstadens koloniförening

2018-10-08

På anslagstavlorna finns nu en skiss över hur man själv bör gräva för vatten och fiber.

2018-09-22

Vattnet stängs söndag 30 september kl. 16.00
Körgrinden får hänglås f.o.m. måndag 1 oktober (= ej möjligt att köra in på området)
Gånggrindarna får nyckellås f.o.m. måndag 1 oktober

2018-09-19

Grävarbetet i gångarna planeras enligt följande:

  1. Tagetesgången från norr till Violgången
  2. Rosengången från norr till Violgången
  3. Rosengången från väster mot Lupingången
  4. Tagetesgången från väster mot Lupingången
  5. Tulpangången
  6. Syréngången
  7. Liljegången
  8. Krokusgången
  9. Violgången

Berörda koloniägare blir kallad till informationsmöte efterhand som grävarbetet ska utföra i respektive gång.

2018-06-10

UPPMANING

TILL ALLA ER SOM KÖR ÖVER 10 KM PÅ KOLONIOMRÅDET.
ENLIGT FÖRENINGENS ORDNINGSFÖRESKRIFTER ÄR DET FÖRBJUDET ATT KÖRA ÖVER 10 KM/TIM. 

TÄNK OCKSÅ PÅ ATT VARA ÅTERHÅLLSAMMA MED KÖRNING INOM KOLONIOMRÅDET DÅ DET UPPLEVS SOM STÖRANDE AV MÅNGA KOLONIMEDLEMMAR. 

Styrelsen i Östra Sommarstadens koloniförening

2018-03-25

Nu finns det möjlighet att använda sig av swish vid betalning till föreningen. Det är viktigt att skriva koloninummer, datum och vad det är du betalar.

Swishnumret är följande: 123 040 93 75

Notes

  • Medlemsinformation nr 7 finns nu tillgänglig under Medlemsinfo

Agenda för Oktober
181001 Ev. överlåtelser 19
181019 Styrelsemöte kl. 18.00

Trivselaktiviteter
6 december - Glöggmingel

Comments are closed.