• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

Notes

  • Medlemsinfo nr 1 2018 och agenda för 2018 finns nu tillgängligt under Medlemsinfo

Agenda för Februari
180205 ev. överlåtelser.
180228 Arrendeavgiften skall vara betald
180228 Styrelsemöte, behandling av motioner etc. fastställande av röstlängd och kontrollera inbetalningarna

Comments are closed