• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2018-10-08

På anslagstavlorna finns nu en kiss över hur man själv bör gräva för vatten och fiber.

2018-09-22

Vattnet stängs söndag 30 september kl. 16.00
Körgrinden får hänglås f.o.m. måndag 1 oktober (= ej möjligt att köra in på området)
Gånggrindarna får nyckellås f.o.m. måndag 1 oktober

2018-09-19

Grävarbetet i gångarna planeras enligt följande:

  1. Tagetesgången från norr till Violgången
  2. Rosengången från norr till Violgången
  3. Rosengången från väster mot Lupingången
  4. Tagetesgången från väster mot Lupingången
  5. Tulpangången
  6. Syréngången
  7. Liljegången
  8. Krokusgången
  9. Violgången

Berörda koloniägare blir kallad till informationsmöte efterhand som grävarbetet ska utföra i respektive gång.

2018-06-10

UPPMANING

TILL ALLA ER SOM KÖR ÖVER 10 KM PÅ KOLONIOMRÅDET.
ENLIGT FÖRENINGENS ORDNINGSFÖRESKRIFTER ÄR DET FÖRBJUDET ATT KÖRA ÖVER 10 KM/TIM. 

TÄNK OCKSÅ PÅ ATT VARA ÅTERHÅLLSAMMA MED KÖRNING INOM KOLONIOMRÅDET DÅ DET UPPLEVS SOM STÖRANDE AV MÅNGA KOLONIMEDLEMMAR. 

Styrelsen i Östra Sommarstadens koloniförening

2018-03-25

Nu finns det möjlighet att använda sig av swish vid betalning till föreningen. Det är viktigt att skriva koloninummer, datum och vad det är du betalar.

Swishnumret är följande: 123 040 93 75

Notes

  • Medlemsinformation nr 7 finns nu tillgänglig under Medlemsinfo

Agenda för Oktober
181001 Ev. överlåtelser 19
181019 Styrelsemöte kl. 18.00

Trivselaktiviteter
6 december - Glöggmingel

Comments are closed.