• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2019-06-16

Information till medlemmar i Östra Sommarstadens koloniförening.

Enligt Ystad Energi ska Y-tec Tele AB ansvara för att installera fiberboxar inne i kolonistugan.

De kommer att kontakta varje koloniägare för att åtgärda detta. Enligt information från Ystad energi kommer detta arbete att ske inom snar framtid.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Östra Sommarstadens koloniförening

 

 

2019-06-08

INFORMATION ANGÅENDE HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSSÄCKAR

Tisdag den 18 juni kl. 9 kommer det att köras trädgårdssäckar till Hedeskoga avfallsanläggning.

  • Ställ märkta säckar med namn, koloninummer och pengar (10 kr/ säck) vid släpen i björkdungen.
  • Har du ingen möjlighet att lämna säckar vid släpen ska du lägga en påse med ditt namn, koloninummer och pengar (10 kr/säck) i vaktmästarens brevlåda så hämtas dem vid din koloni.
  • Tänk på att säckarna inte får vara för tunga.

Har du några frågor så kontakta Mats Andersson koloni 62 eller Håkan Andersson koloni 78.

2019-05-21
Information från trivselgruppen


2019-04-12

2019-04-04

2019-04-01

INFORMATION FRÅN STYRELSEN:

VATTENPROJEKTET
Efter 5 månaders arbete på koloniområdet börjar arbetet ta slut.
Styrelsen är mycket nöjda med arbetet som utförts och att tidsplanen hållts.
Budgeten på 2.3 miljoner kronor har hållits utifrån det arbete som stod skrivet i offerterna.
All grävning är avslutad i gångarna.
Alla kolonister är inkopplade med ventil.
Grävarna påpekar att när ventilen öppnas kommer det att komma lite vatten från avrinningen och likadant gör det när ventilen stängs. Viktigt är att ventilen är helt stängd och helt öppen.
Provtryckning av vattenledningar utförs just nu.
Vattenprov är inlämnat för analys. Inväntar svar.
Sättgrus läggs ut i gångarna och för att förbättra underlaget
Det är varje kolonists ansvar att snygga till i halva gången precis som det står i ordningsföreskrifterna. Harpad jord finns tillgänglig vid stora parkeringen som alla får ta av till sin koloni.
Vara beredda på att det kommer att bli sättningar i gångarna under året framåt. Kan bli aktuellt med en ny omgång sättgrus för att förbättra gångarna.
Armatur till belysningen är på gång att sättas upp i gångarna.

Information från Ystad energi
113 st. har beställt fiberanslutning
Stamfiber till de 7 fiberskåpen är blåsta.
Nästa projekt är att blåsa fiber till alla kolonier i gångarna under april.
Sedan sker installationen under maj, juni till resp. koloni, varje kolonist kommer att bli kontaktade före installation.
De som renoverar eller bygger nya stugor får inkoppling när byggen är klara
YTEC kommer att göra kundinstallationen
Belysningen är förlagd och elanläggningen blir klar på onsdag.

Extra arbete som utförts för pengar som lånats från Koloniträdgårdsförbundet
Tomrör nergrävda i Tagetesgång och Violgång
Belysning på stora parkeringen
Grävning till gatlampa stora parkeringen
Ny LED-lampa till belysning vid gånggrind
Dränering vid norra parkeringen
Extra sättgrus till gångarna
Renovering av avlopp på Liljegången
Summa: 139 550 kronor 

Koloniområdet öppnar:
Planerar att öppna upp koloniområdet lördag den 13 april. Tillgång till vatten och grindarna öppnas. Det kommer att informeras via hemsida och anslagstavlor. Viktigt att alla är på plats för att titta till sina nya installationer.

 Ny vaktmästare:
Lars-Olle Gustafsson på Tagetesgången 59 kommer att bli vår nya vaktmästare under året. Startar sitt jobb den 8 april.
Arbetstiden är 20 timmar/vecka. Arbetstiden kommer att finnas på hemsidan och anslagstavlor.
Bära gul väst när Lars-Olle är i tjänst.
Pröva en ny ordning för uthyrning av föreningsstuga, övernattningsstuga och släp.
Lars-Olle kommer att ha en mobil där ni kan nå honom via samtal eller SMS. När LO är i tjänst kommer han att bekräfta er bokning. Vi kommer också att sätta in ett kodlås till föreningsstugan och en låsbox till övernattningsstugan. Kod för att komma in i föreningsstuga respektive övernattningsstuga fås av Lars-Olle. Detta är på prov och får utvärderas efter hand hur det praktiskt fungerar.

Arbetsdag:
I år kommer vi att pröva att ha arbetsdag en torsdag den 16 maj. Startar upp dagen kl. 14 för de som har möjlighet att komma och sedan är det korvgrillning vid 17-tiden och då kan de komma som har möjlighet till detta. Information kommer att sättas upp på anslagstavlor och hemsida.

Anteckningar

  • Medlemsinformation nr 5 2019 finns nu tillgänglig under Medlemsinfo

Agenda Juni
190603 Måndagsöppet 18 – 19 och ev. överlåtelser
190612 Styrelsemöte kl.18.30
190616 Allmän häckklippning avslutas.
190621 Midsommarbrunch kl. 10 – 12
190630   Syn i koloniområdet

Trivselaktiviteter 
F.o.m 14 maj Tisdagar 18.30 Ut och gå
21 juni Midsommarfest
26 juli Grillkväll
28 september Ärtsoppa
19 oktober Växtbytardag

Comments are closed.