• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2020-03-26

Öppna som pdf

2020-03-18 


Öppna som pdf

2020-03-18

Klorofyllgruppen har nu kommit igång med sin verksamhet.

Gruppen bildades för att odlingsintresserade kolonister:

  • ska dela erfarenheter
  • hitta miljöfrämjande växtsätt
  • hitta växter som ger näringsriktig kost
  • hitta växter som ger skönhet för ögat och njutning för själen

Allt under gemytliga former som främjar gemenskapen inom föreningen.

Mer info hittar du här Om Klorofyllgruppen Klorofyllgruppen Aktiviteter

2020-03-05

VALBEREDNINGEN BEHÖVER HJÄLP !!!!!
Vi behöver få namn på kolonister som är pigga på ett uppdrag i Östra Sommarstadens Styrelse .

Om vi inte får in namn på intresserade av uppdraget , måste vi köpa in tjänsten vilket medför en kostnad på ca. 35000 kr /år för ex kassörens uppgifter.

Så sätt nu fart och hör av dig till Valberedningen /Agneta Mårtensson kol 12

tel.0705655977 

agneta_ystad@hotmail.com

2020-01-31

Årets fakturor för arrende 2020 är nu utsända både som brev resp e-mail.
Hör av Er till kassören Birgitta Sjöberg 0738-469 441 eller birgitta.sjoberg11@comhem.se om Ni inte mottagit Er faktura eller om Ni har frågor angående fakturan.

2019-12-05

En lathund för hantering av bygglovsärenden inom Östra Sommarstadens Koloniförening finns nu tillgänglig under
"Om Östra Sommarstaden / Bygglov"
och ersätter tidigare regler om byggtillstånd.

2019-10-01

2019-09-12

Föreningsstugan har fått WIFI.
Om ni hyr stugan ska ni gå in på följande adress:
SSID TP-link AE 80 eller
SSID TP-link_AE 80_ 5E
Password/pin: 300 11 830

Styrelsen

2019-08-27

Vid föreningens medlemsmöte diskuterades det att starta olika aktivitetsgrupper med ansvar för olika saker.
Föreningsstugan  är i stort behov av renovering och därför söker vi kolonimedlemmar som vill vara med och
ta fram ett underlag, skiss och kostnader för att renovera föreningsstugan.
Någon representant från styrelsen kommer att vara sammankallande.

Vid vattenprojektet hade vi en sådan typ av grupp igång som förberedde arbetet och sedan presenterade planerna på olika möten.

Vill du vara med i gruppen ska du anmäla dig via mejl till styrelsen, ringa eller lägga en lapp i föreningens brevlåda senast den 15 september.

Styrelsen

2019-07-14

Ny hantering av bygglov
Styrelsen blev kallade till ett möte med SAM fastighet i Ystad
kommun 2019-07-04 där Ystad Kommun meddelade att man
from. 2019-07-04 tar över all hantering av att bevilja bygglov i
föreningen. Se bifogad information. Ansökan skall även i
fortsättningen lämnas till byggruppen som diarieför ritningen
och kopierar densamma. Kolonisten får tillbaka sin ansökan som
därefter skickar in den till Ystad kommun. Mer information om
detta på halvårsmötet. Eventuella frågor kan ställas till
fastighetsavdelningen Sandra Persson 0411- 57 73 19.

Nya bygglovsregler Ystad kommun

2019-06-24

Information om fiberinkoppling till koloniägare måndag den 24 juli 2019:

Ytec är på plats och ansluter till kolonierna idag och framåt tills alla är klara.

Alla blir informerade hur man beställer tjänster av Ytec samt man får kopplingsinstruktioner.

Här är portalen där man ser priser samt kan beställa tjänst http://ystad.openuniverse.se/ystadstadsnat/ 

Det som är viktigt är er unika adress

Alla kolonierna har en unik beställningsadress

Östra Sommarstaden XXX
27100 Ystad
Pär Strand
Öppet Stadsnät
___________________
Ystad Energi AB
Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad

Anteckningar

  • Medlemsinformation nr 3 2020 finns nu tillgänglig under Medlemsinfo

Agenda Mars
2020-03-04 Styrelsemöte

Trivselaktiviteter
16 maj
Loppis 11-13
F.o.m 19 maj Tisdagspromenader Samling 18.30 vid stora grinden
19 juni Midsommarbrunch 11-14
15 augusti Kräftskiva
19 september Ärtsoppa med tillbehör
17 oktober Växtbytardag
4 december Glögg

Comments are closed.