• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2019-10-01

2019-09-16

INFORMATION ANGÅENDE HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSSÄCKAR

Tisdag den 22 oktober kl. 9 kommer det att köras trädgårdssäckar till Hedeskoga avfallsanläggning.

  • Ställ märkta säckar med namn, koloninummer och pengar (10 kr/ säck) vid släpen i björkdungen.
  • Har du ingen möjlighet att lämna säckar vid släpen ska du lägga en påse med ditt namn, koloninummer och pengar (10 kr/säck) i vaktmästarens brevlåda så hämtas dem vid din koloni.
  • Tänk på att säckarna inte får vara för tunga.

Har du några frågor så kontakta Mats Andersson koloni 62 eller Håkan Andersson koloni 78.

2019-09-12

Föreningsstugan har fått WIFI.
Om ni hyr stugan ska ni gå in på följande adress:
SSID TP-link AE 80 eller
SSID TP-link_AE 80_ 5E
Password/pin: 300 11 830

Styrelsen

2019-08-27

Vid föreningens medlemsmöte diskuterades det att starta olika aktivitetsgrupper med ansvar för olika saker.
Föreningsstugan  är i stort behov av renovering och därför söker vi kolonimedlemmar som vill vara med och
ta fram ett underlag, skiss och kostnader för att renovera föreningsstugan.
Någon representant från styrelsen kommer att vara sammankallande.

Vid vattenprojektet hade vi en sådan typ av grupp igång som förberedde arbetet och sedan presenterade planerna på olika möten.

Vill du vara med i gruppen ska du anmäla dig via mejl till styrelsen, ringa eller lägga en lapp i föreningens brevlåda senast den 15 september.

Styrelsen

2019-07-14

Ny hantering av bygglov
Styrelsen blev kallade till ett möte med SAM fastighet i Ystad
kommun 2019-07-04 där Ystad Kommun meddelade att man
from. 2019-07-04 tar över all hantering av att bevilja bygglov i
föreningen. Se bifogad information. Ansökan skall även i
fortsättningen lämnas till byggruppen som diarieför ritningen
och kopierar densamma. Kolonisten får tillbaka sin ansökan som
därefter skickar in den till Ystad kommun. Mer information om
detta på halvårsmötet. Eventuella frågor kan ställas till
fastighetsavdelningen Sandra Persson 0411- 57 73 19.

Nya bygglovsregler Ystad kommun

2019-06-24

Information om fiberinkoppling till koloniägare måndag den 24 juli 2019:

Ytec är på plats och ansluter till kolonierna idag och framåt tills alla är klara.

Alla blir informerade hur man beställer tjänster av Ytec samt man får kopplingsinstruktioner.

Här är portalen där man ser priser samt kan beställa tjänst http://ystad.openuniverse.se/ystadstadsnat/ 

Det som är viktigt är er unika adress

Alla kolonierna har en unik beställningsadress

Östra Sommarstaden XXX
27100 Ystad
Pär Strand
Öppet Stadsnät
___________________
Ystad Energi AB
Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad

2019-06-16

Information till medlemmar i Östra Sommarstadens koloniförening.

Enligt Ystad Energi ska Y-tec Tele AB ansvara för att installera fiberboxar inne i kolonistugan.

De kommer att kontakta varje koloniägare för att åtgärda detta. Enligt information från Ystad energi kommer detta arbete att ske inom snar framtid.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Östra Sommarstadens koloniförening

 

 

2019-04-04

Anteckningar

  • Medlemsinformation nr 8 2019 finns nu tillgänglig under "Medlemsinfo"

Agenda Oktober
191001 Grindarna får nyckellås på insidan, ff. öppet dagtid.
191007 Ev. överlåtelser 19
191018 Styrelsemöte kl. 18.00
191027 Vattnet stängs och man får inte bo stadigvarande i sin koloni

Trivselaktiviteter 
F.o.m 14 maj Tisdagar 18.30 Ut och gå
19 oktober Växtbytardag
6 december Glöggafton

Comments are closed.