• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2016-12-14

Information till kolonister angående körgrinden:
Det finns ett hänglås ditsatt på den provisoriska grinden. Detta hänglås kan öppnas med den blåa koloninyckeln Vid in och utpassering skall grinden stängas och låsas.
Grinden får inte stå öppen.
Offerter håller just nu på att tas in för nya körgrindar och skall skickas till försäkringsbolaget.
Frågor kring ny bilgrind besvaras av Gunbritt Månsson   och Caroline Persson.

 

Agenda för Januari
170118 Styrelsemöte
170121 Karolin/Gun-Britt har träff med förbundets jurister i Malmö
170130 kl. 18.30 Arbetsmöte styrelsen inför årsmötet

Notes

  • Medlemsblad nr 12 2016 finns nu tillgängligt under Medlemsinfo

Comments are closed