• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2021-07-19

INFORMATION ANGÅENDE HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSSÄCKAR

Måndagarna den 2 augusti, 13 september och 25 oktober klockan 9:30 kommer det att köras trädgårdssäckar till Hedeskoga återvinningscentral.

  • Ställ märkta säckar med namn, koloninummer och pengar   (10 kr/säck) vid släpen i björkdungen.
  • Har du ingen möjlighet att lämna säckar vid släpen ska du lägga en påse med ditt namn, koloninummer och pengar (10 kr/säck) i vaktmästarens brevlåda (den gula vaktmästarboden) så hämtas dem vid din koloni.
  • Tänk på att säckarna inte får vara för tunga.

 

Har du några frågor så kontakta Håkan Andersson koloni 78 mobil 0705-17 81 80.

2021-06-19

Kolonister

Jag lade ett förslag på årsmötet om att bilda

 kommitteer

som sköter allt det praktiska i vår åter ideella förening tack vare att styrelsen avstår arvodet.

Vi har redan två fungerande kommitteer, Bastu och Trädgårdsavfall.

Mitt förslag till nya är;

Park                        5-6 personer

Uthyrning              2-3 personer

Bygg                       3-4 personer

Föreningsstugan  2-3 personer

 

Tänk på att föreningsmänniskor har jäkligt kul. Man träffas, byter erfarenheter, delar kontakter och det bästa , tar en fika ihop . Det är detta jag vill uppnå med förslaget + att göra föreningens ekonomi stabil utan att behöva höja avgifter varje år.

Ställer medlemmarna i ÖSTRA SOMMARSTADEN upp på mitt förslag sparar föreningen 1 miljon kronor på 4 år, bra grundplåt till att renovera upp våra gemensamma fastigheter.

Ni som inte vill eller kan ställa upp + att ni med detta förslag slipper städdagen tycker jag att det är skäligt att ni lägger en 100-lapp/år till en försköningskassa som vi kan smycka vårt fina område med.

Du som är intresserad av att ställa upp för föreningen och vara med i någon av kommitteerna , hör av dig till mig så kallar jag till ett möte där vi gemensamt kommer fram till hur vi kan jobba.

 

Roland Stigsson kol 47   tel; 0733-946059

2021-05-13

Bäste kolonist!

Nu är äntligen våren kommen till den södra delen av vårt avlånga land.

Vi i styrelsen vill påminna om vårt årsmöte den 2/6,som vi håller utomhus på "gröningen" utanför föreningsstugan. Vi kommer att grilla lite korv efter årsmötet, och i den mån det går, umgås lite.

Styrelsen har under året påbörjat arbetet med att förbereda åtgärder mot kolonister som inte följer våra regler, stadgar mm.

Det är inte meningen att vissa kolonister tar sig friheten att bryta mot regler som alla är överens om.

Vi har under våren fyllt i och hyvlat gångarna med dett bra resultat som följd.

En påminnelse till er alla är att inte köra fortare än 10 km i gångarna, då det är många barn och djur på området som måste skyddas.

Vi hoppas att så många som möjligt har intresse för att komma till årsmötet och ha en trevlig kväll tillsammans.

Med detta vill vi  önska alla en riktigt trevlig odlingssässong.

Mvh Styrelsen

2020-03-26

Öppna som pdf

Anteckningar

  • Protokoll från årsmötet 2021-06-02 finns nu tillgängligt under Medlemsinfo / Protokoll

Agenda Juli
2021-07-05 Måndagsöppet 18.00 - 19.00 Ev. överlåtelser 19.00
2021-07-07 Styrelsemöte 18.00

Comments are closed.