• Välkommen till Östra Sommarstadens Koloniförening

Aktuellt

2021-02-16

Brev till kolonister       Öppna som pdf
Bäste kolonist!

Paul Svensson heter jag, och har tagit över ordförandeskapet efter Björn Ekstrand, i Östra Sommarstans koloniförening, som ni är medlem i.

Vi i styrelsen skall nu försöka informera er om vad som har hänt och kommer att hända den närmaste tiden i denna förening.

Jag vill börja med att informera er om att tyvärr så följer inte alla kolonister våra olika regler och förskrifter, framför allt när det gäller att man inte får övernatta vardagsnätter ute i sin stuga under vinterhalvåret. Enligt arrendekontraktet och ordningsreglerna så får man bo i sin stuga 2:a helgen i april-sista oktober men detta följs som sagt inte av alla. Vi i styrelsen kommer att vidta åtgärder mot dem som inte följer dessa regler.

Vi har också konstaterat i styrelsen att vi har stora investeringsbehov i framtiden så som byte av stängsel på södersidan, ny bod till vaktmästare, ett löpande underhåll bland annat av föreningsstugan m.fl. stora investeringar.

Ett förslag från styrelsen är då att höja årsavgiften med 500 :-/år/koloni samt att höja det indexreglerade arrendet från 1:- till 2:-/m2/år +indexuppräkning med början från år 2022. Det krävs ett årsmötesbeslut på dessa höjningar, men när ni nu vet vad pengarna går till så är vår förhoppning att detta bifalls.

Styrelsen har precis som det gångna verksamhetsåret inte tagit ut någon ersättning för att sitta i styrelsen utan arbetet sker helt på ideell basis.

Har ni stängt av vattnet i tomtgränsen?

Vi har även råkat ut för ett antal vattenläckor på grund av att kolonist inte varit uppmärksam på sin stuga och inte har stängt av vattnet in till sin stuga på vinterhalvåret. De som råkat ut för vattenläckor har eller kommer bli informerade av styrelsen angående detta. En vädjan till er alla är att åka ut med jämna mellanrum till er koloni och kontrollera så att inget har hänt, och givetvis att stänga av vattnet från tomtgränsen in till stugan.

Vi har i styrelsen har tillsammans med Ystad kommuns parkavdelning bestämt att ett antal björkar skall sågas ned resp. tuktas i ”parken” utanför bastustugan, eftersom annars hade det varit en risk att dessa ramlar eller grenar faller ner. Vi har lagt ut detta på entreprenad till ett företag i Ystad.

Nu till lite trevligare saker.

Vi längtar ju alla till tiden då vi kan njuta i vårt paradis, och denna tid kommer i år lite tidigare än vanligt. Vi kommer att öppna upp för inflyttning redan den 1:a april (Skär torsdagen )eftersom påsken infaller i början av april och det känns ju skönt att fira påsken ute i stugan . Vi får hoppas på att vädergudarna är med oss denna påskhelg, så vi kan njuta av vårt pyssel i trädgården.

Årsmötet kommer att hållas den 2/6 i år och det kommer att hållas fysiskt men denna gång utomhus på lämplig plats inom koloniområdet, på grund av den rådande pandemin. Vi kommer att skicka ut kallelse/inbjudan till er per brev eller mail.

Vi i styrelsen vill hälsa samtliga kolonister välkomna till en ny säsong ute i vårt gröna paradis.

Mvh Styrelsen Östra sommarstans koloniförening.

 

2020-03-26

Öppna som pdf

Anteckningar

  • Tips vid avstängning och påsläpp av vatten finns nu tillgängligt under Medlemsinfo

Agenda Februari 

Trivselaktiviteter

Comments are closed.